Różnice między adwokatem a radcą prawnym są dość subtelne, jednak w opinii publicznej najpopularniejszymi stereotypami były powiązania adwokata ze sprawami karnymi, natomiast powszechnie znany radca prawny zwykle kojarzy się ze sprawami rodzinnymi i gospodarczymi. Czy tak jest w praktyce? Nie do końca, ponieważ to tylko powierzchowne spojrzenie na sytuacje – w tym artykule temat zostanie dużo bardziej rozwinięty.

Czym różnią się oba zawody?

Przede wszystkim zacznijmy od podstaw :

  • Radca prawny i adwokat funkcjonują w zupełnie oddzielnych samorządach, tj. samorząd radców prawnych i samorządzie adwokatów.
  • Funkcjonują w oparciu o dwa różne akty prawne
  • Posiadają osobne sądy dyscyplinarne oraz jednostki organizacyjne
  • Aspektem wizualnym są oddzielne kolory togi, (a konkretnie kolor żabotu u radcy prawnego – niebieski, natomiast u adwokata – zielony)

Część z przedstawionych podpunktów nie różnią się od siebie znacząco w praktyce, natomiast jest jedna generalna różnica pomiędzy radcą a adwokatem, tj. forma wykonywania zawodu, oznacza to pokrótce że adwokat nie może pozostawać w stosunku pracy, kluczowy podział jest tutaj w oparciu o umowy względem wykonywanych czynności, mogą pracować na umowie zlecenie czy też ostatnio popularną b2b (Business to Business). Natomiast radca prawny w analogicznej sytuacji może pozostać w stosunku pracy, dzięki temu jego działalność jest nieco bardziej elastyczna.

Czyje usługi będą lepsze?

Generalnie nie ma zbyt wielkich różnic, ponieważ adwokat, jak i radca prawny może udzielać porad prawnych, reprezentować nas przed sądem bądź innymi organami w sprawach cywilnych jako obrońca. Skąd więc powstał podział? Był nieco sztucznie kreowany do 2016 roku, bowiem wtedy to radca prawny uzyskał pełen zakres możliwości do uczestniczenia w sprawach karnych. Dzisiaj już nie ma większego znaczenia kogo wybierzemy, ponieważ ten podział jest tak naprawdę względem uprawnień w wykonywanym zawodzie, natomiast dla konsumenta – powinna się liczyć przeszłość oraz kompetencje mecenasa.