Symbole narodowe, które towarzyszą Polakom na przestrzeni historii, mają ogromne znaczenie dla poczucia przynależności narodowej, zwłaszcza podczas uroczystości rangi państwowej. Kokarda narodowa jest symbolem, który po raz pierwszy został ujęty w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z dnia 7 lutego 1831 r. gdzie określono barwy narodowe, nawiązujące do koloru orła na czerwonym tle. Biały orzeł na czerwonej tarczy określał korzenie państwa polskiego. Barwy kokardy narodowej stanowią bezpośrednie odwzorowanie kolorystyki godła państwowego. Biały środek okrągłej kokardy otoczony jest czerwoną obwódką, stanowiącą tym samym dla niego tło. 

Kokarda narodowa wczoraj i dziś

Po raz pierwszy, w rocznicę uchwalenia ustawy zasadniczej, 3 maja 1793 r. świętowano w barwach narodowych. Kobiety nosiły białe suknie, otoczone czerwoną kokardą, mężczyźni natomiast posiadali biało czerwone szarfy. Kokarda narodowa, która obecnie powinna mieć średnicą od 4 do 6 cm, dawniej występowała również w wersji owalnej. Dziś kokarda narodowa nazywana jest kotylionem, a dzięki wsparciu heraldyki, czyli nauki określającej pochodzenie herbów, można dokładnie dochodzić jej wzorców w postaci symboli narodowych. Spotykane są kotyliony, które posiadają trzy warstwy: biały, okrągły środek, następnie czerwoną obwódkę, całość okala jeszcze jedna warstwa – biała. Prawidłowa wersja kotylionu zakłada dwie warstwy: białą wewnątrz, stanowiącą główny element oraz czerwoną na zewnątrz, będącą tłem dla bieli. Przykłady kokard i kotylionów narodowych znaleźć można na
https://okolicznosciowe.com.pl/kategoria-produktu/kotyliony-i-kokardy/.

Kiedy używamy kotylionów?

Kokarda narodowa jest symbolem, który obecnie stosowany jest przy okazji ważnych uroczystości i świąt rangi państwowej. Kotylion, przypięty do klapy marynarki stanowi niezwykle uroczystą dekorację, potwierdzającą tożsamość narodową oraz chęć uczestnictwa w wydarzeniach państwowych. Często kotyliony, choć prawidłowo, powinny być wykonywane ze wstążki, prezentowane są w formie papierowej. Dzieci przed ważnymi wydarzeniami państwowymi wykonują kokardy narodowe w szkołach i przedszkolach, dumnie prezentując swoje dzieła na akademiach szkolnych. Kokardy wykonane są wtedy z papieru lub bibuły. Przynależność narodowa w postaci noszenia symboli narodowych jest umacniana dodatkowo możliwością samodzielnego wykonania kotylionu.