Czy porada prawna jest dla ciebie?

Być może myślisz, że ten temat cię nie dotyczy, jednak tak naprawdę nie wiesz, czy kiedyś nie będzie ci potrzebne doradztwo prawne. Spór, który będzie wymagał interwencji prawnika może ci się przydarzyć, czy tego chcesz, czy nie. Wystarczy kłótliwy sąsiad, który pozwie cię o przejście po jego podjeździe.

Porada prawna zawiera najczęściej opis stanu faktycznego w problemowej sprawie z jego analizą prawną, podanie przepisów mających zastosowanie do sprawy oraz możliwe do podjęcia drogi prawne. Porada prawna może również zawierać wzory potrzebnych dokumentów.

Kto może świadczyć porady prawne?

Porady prawnej udzielają adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi lub po prostu absolwenci prawa. Czynnościami zastrzeżonymi dla radcy prawnego oraz adwokata jest reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym. Pozostałe czynności tj. doradztwo prawne, sporządzanie opinii, pism i projektów umów, mogą być wykonywane przez każdego prawnika.

Nowe przepisy

W styczniu 2019 roku wchodzą w życie przepisy zgodnie, z którymi każdy, kto oświadczy, że nie stać go na pomoc prawnika w cenie rynkowej, otrzyma ją za darmo. Punkty darmowego poradnictwa prawnego dostępne są już w większych miastach Polski, jednak dotąd krąg ich odbiorców był ograniczony. Zgodnie z uchwałą zakłada się powołanie do życia również poradnictwa obywatelskiego, przeznaczonego w szczególności  dla osób zadłużonych, potrzebujących pomocy w sprawach mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Obywatelskim doradcą będzie mogła zostać osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która przejdzie 70-godzinne szkolenie. Instytucja poradnictwa obywatelskiego ma na celu uaktywnienie organizacji pozarządowych w tym zakresie.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej będzie można oczekiwać, że prawnik poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach (także w związku z toczącym się już postępowaniem). Zgodnie z ustawą prawnik powinien wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma. Dodatkowo osoba korzystająca z pomocy prawnej może być objęta darmową mediacją.