Mieszkamy w klimacie umiarkowanym. Sezon grzewczy w Polsce trwa od listopada do końca kwietnia. W związku z tym docieplamy nasze domy, ponosząc dodatkowe koszty wynikające z użytkowania mieszkania czy domu jednorodzinnego. Chcąc ograniczyć wydatki musimy zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Przedsięwzięciem, które może nam w tym pomóc jest termomodernizacja.

Czym jest termomodernizacja?

Termomodernizacja to działanie mające na celu przeprowadzenie zmian w systemach ogrzewania. Nierzadko zmiany te obejmują również strukturę budynku. Termomodernizacja najczęściej obejmuje wymianę okien, wymianę lub modernizację systemów grzewczych oraz docieplenie ścian.

Termomodernizacja ma zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Ma to ograniczyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Na czele tej listy znajduje się smog, z którym walczymy od kilku lat. Działania te mają również na celu poprawę estetyki budynków. Przed przystąpieniem do termomodernizacji musimy przeprowadzić audyt energetyczny budynku, który pokaże nam, jaki jest stan budynku oraz znajdujących się w nim instalacji. Na podstawie wyniku audytu możemy podjąć decyzję o działaniach, które pomogą nam ograniczyć zużycie energii.

Termomodernizacja – miejsca, w których możemy uzyskać poradę dotyczącą termomodernizacji

  • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych: http://www.zae.org.pl/lista-audytorow/. Znajdziemy tam referencyjną listę audytorów,
  • Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce Polseff: http://www.polseff2.org/pl/certyfikowani-eksperci-i-audytorzy. Znajdziemy tu kontakt do certyfikowanych ekspertów i audytorów ds. energetyki,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/kontakt/doradcy-regionalni. znajdziemy tu kontakt do doradców regionalnych, specjalizujących się w termomodernizacji,

Korzyści wynikające z termomodernizacji

Z raportu strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 wynika, że korzyści społeczne netto do roku 2045 roku, będące wynikiem wdrożenia programu termomodernizacji mają osiągnąć wartość 700 mld złotych. Termomodernizacja poprawia warunki mieszkaniowe. Obniża koszty ogrzewania budynku. Wartość budynku w oczach inwestorów znacząco wzrośnie oraz wpłynie na zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Dotacje na termomodernizacje

Wraz z programem ,,Czyste powietrze’’ właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o niskooprocentowany kredyt i dotację na wymianę instalacji. Wysokość dotacji jest zależna od dochodu na jednego członka rodziny. Może wynosić od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych. Nie będzie to jednak więcej niż 40 tys. złotych. Na pozostałą część inwestycji właściciel będzie mógł wziąć nisko oprocentowaną pożyczkę. Program, na którego przeznaczono 100 mld zł. Będzie trwał 10 lat.

W przygotowaniu artykułu pomógł przedstawiciel firmy RemonTech będącej właścicielem sklepu internetowego Maszynadocieciastyropianu.pl